Podpořte renovaci Staroplzeneckých varhan návštěvou našich koncertů.

CYKLUS KONCERTŮ PRO PLZENECKÉ VARHANY

22/12 18:00

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Pěvecký sbor, sólisty a komorní orchestr řídí Miloslav Esterle.

31/3 23:00

ADOPCE varhanních píšťal

(Kostel Narozenní Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Vážení podporovatelé staroplzeneckých varhan,
naše mnohaleté úsilí o dostavbu varhanního nástroje v kostele Narození Panny Marie ve Starém Plzenci se blíží ke svému cíli. Zbývá získat prostředky pro doplnění píšťal posledních dvou rejstříků ve 2. manuálu („Principál“ a „Rausch Quinta“) nově stavěné repliky historického nástroje. Celkově chybí částka kolem 200 000,- Kč. Členové spolku „Staroplzenecké varhany“ se rozhodli oslovit širokou veřejnost s prosbou o podporu tohoto díla formou tzv. adopce varhanní píšťaly, tedy finančního příspěvku na výrobu jedné konkrétní součásti budovaného nástroje podle individuálních možností přispěvatele. Píšťaly jsou různě velké a jejich výroba různě finančně náročná, proto jsme zvolili jednoduchou a přehlednou strukturu možných příspěvků na jednotlivé píšťaly podle jejich druhu a velikosti, kterou je možné shlédnout v přiloženém dokumentu.
Máte-li zájem se zapojit do adopce varhanních píšťal svým příspěvkem, obraťte se, prosíme, osobně, telefonicky nebo e-mailem na v kontaktech uvedené členy spolku „Staroplzenecké varhany“. Budete zaregistrováni, vaše platba bude účetně potvrzena a obdržíte certifikát o spoluúčasti na dostavbě staroplzeneckých varhan.
Děkujeme vám předem za vaše příspěvky a pomoc dobré věci.

Staroplzenecké varhany, z.s.

E-mail:
info@staroplzeneckevarhany.cz
m.esterle@volny.cz
zus-plzenec@volny.cz

Telefon:
mobil: +420 736 768 514
telefon: +420 377 966 821
IČ: 227 56 973

Staroplzenecké varhany, z.s.
Třebízského náměstí 1,
Starý Plzenec 332 02, CZ
DIČ: CZ22756973

Benefiční koncerty na podporu varhan

Podpořte prosím náš spolek, ať peněžně či vlastní ochotou šířit o nás povědomí!

Přispět můžete i svoji návštevou na charitativních koncertech, které pořádáme

Dosud jste přispěli:

93132,- Kč

číslo účtu: 000000-2754925359/0800

Děkujeme.

Naši partneři